Obrázek

Články / Závodní létání III.

Fotka

Závodní létání III.

10. 6. 2009 / Kačka

Jelikož je venku tak jak je a my jsme se  začali nudit, rozhodli jsme se odpovědět těm, co se s námi byli podívat na závodech, jak to závodění vlastně funguje...

 

Hodnocení výsledků

A podle čeho se vlastně zjistí kdo vyhrál? No nejprve musí každý pilot alespoň na chvílu přestat zapíjet vítězství, prohru, či udržení pozic a musí odevzdat svůj GPS stroj ke stažení. I když vlastně zapíjet se dá i u stahování. Jakmile jsou staženy tracky od všech závodníků stačí jen povyplňovat nějaké údaje a nechat kompl počítat. Výsledky na všech českých a všech FAI závodech se vypočítávají podle vzorce GAP, ten Vám popisovat určitě nebudu, protože mu vlastně sám nerozumím. Pro vás je ale dobré znát úplné základy, a to že GAP přiděluje body za vzdálenost, rychlost a vedení. Body za vzdálenost pilot dostane podle toho jak daleko doletí. Pokud doletí do cíle, má stejně jako ostatní v cíli. Body za rychlost dostanou jen piloti, kteří dolétnou do cíle a každý má jiné podle času za který trať ulétl. No a poslední body jsou přidělovány za vedení. To znamená, že piloti kteří jsou na čele závodního pole a riskují a vedou ostatní, jsou zvýhodněni oproti pilotům, kteří se jen vezou ve vláčku. Tyto troje body se sečtou a je to... Vítěz kola může mít maximálně 1000bodů, to však dostane pouze pokud byli splněny kriteria a to minimální čas letu, který bývá kolem hodiny a půl, minimální vzdálenosti tasku, ta bývá 40km, a dále musí doletět alespoň 20% závodníků do cíle. Pokud tyto kritéria nejsou splněna body se ponižují, nejméně bodované kolo jsem zažil na kozákově a tam vítěz Radek Vyhlas dostal celých 16bodů. Výsledky by měli být organizátorem vyvěšeny na přístupném místě a poté mají piloti cca 2 hodiny, kdy mohou s výsledky nesouhlasit a vznášet připomínky. Po uplynutí této doby se stávají výsledky oficiálními a konečnými. Pak už se povětšinou zase pokračuje ve společenské zábavě a závodníci se každý po svém připravují na zítřejší task.


Taskboard

Jak se máte v tolika údajích vyznat? Pokusím se vám je trochu přiblížit.

Date: je to obyčejné datum závodního dne
Task number: zase žádná záludnost, číslo kola v pořadí závodu
Window Open: čas otevření okna, to znamená, že od tohoto okamžiku můžete startovat
Window Close: čas zavření okna, po tomto čase již nemůžete odstartovat do závodu
Last Extension: maximální doba prodloužení okna v případě zavření stratu. To znamená, že pokud se během okna na startu stane něco (silný vítr, helikoptéra,...) díky čemuž by     bylo nebezpečné startovat,  ředitel závodu může okno přerušit a po skončení nebezpečí     zase otevřít. O čas přerušení je následně window close prodloužen. Maximálně však o     čas na tabuli, v našem případě o jednu hodinu.
Turn direction: směr točení, znamená to že od pozemního do vzdušného startu budeme točit termiku na danou stranu, v našem případě levou.
Turn poin radius: poloměr otočných bodů, téměř vždy se používá válec okolo bodu s poloměrem 400metrů
Type of task:
    Race to goal:závod k cíli, po otevření okna mají všichni příležitost odstartovat a dolétnout na startovní pozici, což je většinou kružnice o daném poloměru kolem startu, či kolem některého z otočných bodů, kde vyčkávají na vzdušný start.
    Elapse time: individuální čas, vzdušný start je otevřen zároveň s oknem, každý pilot si sám zvolí, kdy se vydá na trať, čas se mu začíná počítat od okamžiku protnutí startovní kružnice, kolem startu, či jednoho z otočných bodů.
Type of start:
    Air: vzdušný start, startuje se z virtuální kružnice okolo startu,či otočného bodu
    Ground: pozemní, pilot startuje ze země až po otevření start open.
Start Open: je to čas kdy je možno vydat se na trať
Goal deadline: čas zavření cíle, pokud pilot dolétne do cíle až po uplynutí tohoto času, nedostane časové body.
Task deadline: čas ukončení kola, je to čas kdy se přestává počítat vzdálenost. Většinou je schodný s goal deadline.
Landing deadline: do tohoto času musí pilot sedět na zemi, většinou bývá 15 minut po ukončení kola, pokud by byl pilot stále na ve vzduchu může dostat penalizaci až 100%
Take off: startovní bod
    Start cylinder: startovní kružnice, je to kružnice o určeném poloměru kolem startu, nebo některého z otočných bodů, tu člověk musí v určitém časovém rozmezí protnout, tím startuje do závodu.
Goal: cíl je charakterizován, dvěma způsoby
    páska: je to úsečka 400metrů dlouhá ležící svým středem na cílovém bodě a je kolmá na spojnici posledního OB a cílového bodu
    kružnice: je to kružnice o daném poloměru okolo cílového bodu
    Dále je pak možná kombinace obou těchto variant. Pilotovi se přestává počítat čas průletem kružnice, ale musí překonat i pásku. Tato varianta se používá z bezpečnostních důvodů, protože když je časový cíl kružnice o rádiusu 1km, pilot protne pásku a pak bez speedu s menším rizikem dolétne do pásky, zabraňuje to tlačení na speedu v malých výškách.
Total distance: celková vzdálenost trati
Report back: odhlášení pilota z kola, po každém přistání musí závodník okamžitě poslat sms,nebo dát jiným způsobem organizátorům vědět, že je v pořádku a jestli potřebuje svoz. Pokud se pilot neodhlásí do zde uvedeného času začíná ho organizátor hledat, pokud se jen pilot zapoměl odhlásit, nebo se na to vykašlal je penalizován 100%bodů
GPS check in deadline: konec stahování GPS, do této doby musíte odevzdat GPS

tádý dádý dá... a to je konec přátelé


TOPlist