Storno podmínky

* uhrazením jednotné zálohy 2000,- (na všechny mimo SIV kurzy) je rezervováno místo pro účastníka 

zaplacením rezervační zálohy, nebo celého kurzovného vyjadřuje účastník souhlas s následujícím:

Úvodní ustanovení:

• každému kdo přeruší nebo nezahájí kurz budou nabídnuty individuálně podmínky pro absolvování stejného kurzu v jiném termínu

• nárok na vrácení celé zaplacené zálohy zaniká, pokud se účastník rozhodne kurz nezahájit (je jedno z jakého důvodu "zdravotní, rodinné, pracovní" a další důvody)

• v případě, že účastník kurz přeruší, zaniká nárok na vrácení kurzovného

Poplatky odečtené ze zaplacené zálohy* na konkrétní termín:

• při zrušení rezervace alespoň měsíc předem (30 dní) není účtován žádný poplatek

• při zrušení rezervace 30-15 dní předem se vrací pouze 50% ze zálohy

• při zrušení rezervace 14-6 dní předem záloha propadá

• při zrušení rezervace méně než 5 dní předem propadá celá zaplacená částka

• záloha je přenosná (účastník může zajistit po domluvě za sebe náhradníka)